Само до 21 юни доставяме БЕЗПЛАТНО всички поръчки

x

Политика за обработка на отзиви

Използването на платформата за публикуване на отзиви и коментари на интернет страница www.yves-rocher.bg , собственост на „Орно Ритейл“ ЕООД (наричана по-долу „Платформата“), се счита за съгласие с посочените условия. Ако НЕ ПРИЕМАТЕ тези условия, моля, не използвайте тази платформа. Внимателно прочетете тези Общи условия преди да оставите отзиви/ коментари.

Цел на Платформата:

 1. Всеки потребител на интернет страница yves-rocher.bg (наричана по-долу „Сайта“ или „Платформата“) може да даде своето мнение и оценка за продуктите, предлагани на Сайта, както и да се запознае с оценките, които другите потребители са публикували.
 2. Сайтът публикува оценките, изпратени от потребителите, които отговарят на изискванията, посочени по-долу в настоящите Общи условия. Публикуват се както положителните, така и отрицателните оценки за продуктите. Обработването на оценките на потребителите от Сайта не е свързано със спонсорство или с отношения с други търговци.
 3. „Орно Ритейл“ ЕООД приема и публикува на Сайта оценки на всеки Потребител, независимо дали авторът на оценката е закупил оценяваната стока от Сайта.

Форма и съдържание на Платформата:

 1. Всеки коментар трябва да има минимум 50 знака и максимум 1500 знака. Потребителят на Платформата се задължава да напише рецензия за продукт, който действително е използвал. За да се улесни четенето и разбирането на всеки коментар, всеки потребител на Платформата е помолен да коригира всички езикови грешки и да избягва коментарите, тип „SMS”.
 2. Всяка оценка на продукт включва рейтинг на продукта и конкретно мнение на потребителя. Рейтингът се определя свободно от потребителя с помощта на звезди (от 1 до 5). Въз основа на индивидуално определен от всеки потребител рейтинг се формира на средноаритметична база общ рейтинг на продукта, който се посочва до изображението на продукта на Сайта. Този рейтинг се променя динамично след всяка подадена оценка. Общият рейтинг  на продукта се формира само на база потвърдени от администратор оценки.
 3. Платформата не може да се използва като средство за разпространение на съдържание, което противоречи на морала, обществения ред, правата на другите или приложимите закони и разпоредби, като по-специално:

3.1. Коментари или отзиви с клеветнически или обиден характер, нецензурни, расистки, обидни или споменаващи незаконни дейности под каквато и да е форма;

3.2. Всяка злоупотреба при упражняването на свободата на изразяване, като коментари или отзиви, състоящи се от систематична или необективна критика, както и очернящи или уронващи престижа и доброто име на Yves Rocher коментари;

3.3. Съдържание, което е или може разумно да се счита за клеветническо, унижаващо, подбуждащо към омраза, расова или религиозна дискриминация, обидно, незаконно, заплашващо или осъществяващо тормоз на трети физически и юридически лица;

3.4. Узурпирането на име, имейл или име на фирма;

3.5. Наличие на лична информация, като фамилни и собствени имена, телефонен номер, точен физически адрес или електронен адрес;

3.6. Съдържание, което нарушава авторски права, патент, търговска марка, търговска тайна или друго право на собственост, права върху реклама,  или поверителна информация на трети лица;

3.7. Което нарушава действащите в Република България нормативни актове (включително, но не само тези, относно защитата на потребителите, нелоялната конкуренция, дискриминацията или заблуждаваща реклама);

3.8. За което му е платено или е получил каквото и да било друго възнаграждение или обезщетение от трето лице;

3.9. Което съдържа вируси или каквито да било потенциално опасни компютърни програми или файлове;

3.10. Което не отговаря на изискванията относно оценките на потребители, посочени в настоящите Общи условия.

 1. На потребителите е забранено да злоупотребяват с Платформата за пропаганда, агитация, привличане или прозелитизъм, за професионални, търговски или политически цели (като по-специално реклами, „спам“ съдържание или препратки към продукти от други марки, търговски оферти или уебсайтове и т.н.) .
 2. Бележките и коментарите на клиентите на „Орно Ритейл“ ЕООД не трябва да съдържат:

5.1. Критични коментари към други мнения, публикувани на Сайта или към техните автори;

5.2. Коментари от медицинско естество по продуктите.

5.3. Коментари, свързани с друг продукт, който не е свързан с отбелязания продукт или с проблеми, възникнали по време на поръчки (проблем с доставката и т.н.), предназначени да бъдат разгледани конкретно от нашият отдел за обслужване на клиенти;

5.4. Произволни знаци или поредици от безсмислени думи;

5.5. Коментари, свързани с безвредността на продукта (възможни непоносимости и др.).

 „Орно Ритейл“ ЕООД кани всеки потребител, който желае да изрази мнението си или да получи информация относно безвредността на продуктите или възникналите проблеми по време на поръчки, да се свърже с нашият отдел за обслужване на клиенти.

 1. Бележките и коментарите на клиентите на „Орно Ритейл“ ЕООД не трябва да съдържат имейл адреси, URL адреси, телефонни номера, пощенски адреси или друга информация (фамилия, собствено име и т.н.), която би позволила потребителят да бъде идентифициран.

Когато желаете да публикувате коментар, ще бъдете помолени да създадете регистрация в сайта, в съответствие с Общите условия за продажба на сайта, след което да изберете „псевдоним“; ако желаете. Тази информация ще бъде видима за всички посетители на сайта, на страницата ви „профил“, за да се улесни обменът. От друга страна, вашата парола и имейл адрес в никакъв случай няма да бъдат видими във вашия профил.

Вие носите цялата отговорност за запазването на поверителността на вашата парола и за цялото използване на вашата регистрация.

 1. Съдържанието на коментарите и отзивите на клиентите на „Орно Ритейл“ ЕООД не трябва да противоречи на настоящите Общи условия на Сайта и не трябва да накърнява имиджа на марката на Yves Rocher или търговската политика на yves-rocher.bg
 2. Потребителите също така се въздържат от възпрепятстване или прекъсване на работата на Платформата. На потребителите е забранено да включват документи, софтуер или друга информация в коментарите или отзивите, тъй като това може да повреди компютрите на други потребители или може да позволи неоснователен достъп до други уебсайтове.

Публикуване на коментари и отзиви в Платформата:

 1. Ако желаете да публикувате коментар или отзив за продукт, вие трябва да създадете регистрация в Сайта, в съответствие с Общите условия за продажба на сайта, след което да изберете „псевдоним“. Тази информация ще бъде видима за всички посетители на сайта, на страницата ви „профил“, за да се улесни обменът. От друга страна, вашата парола и имейл адрес в никакъв случай няма да бъдат видими във вашия профил.

Вие носите цялата отговорност за запазването на поверителността на вашата парола и за цялото използване на вашия акаунт.

 1. Всички коментари и придружаващите ги псевдоними се четат от модераторите на Сайта. Прегледът на коментарите се извършва от тях априори. Следователно „Орно Ритейл“ ЕООД си запазва правото да не публикува каквото и да е потребителско мнение, особено ако това мнение нарушава разпоредбите, посочени в тези условия за ползване. Потребителят ще бъде уведомен за отказа за публикуване с изпращане на автоматичен имейл на посочения в регистрацията от потребителя. В някои случаи „Орно Ритейл“ ЕООД  предлага възможност на потребителя, чието мнение е било отхвърлено, да го промени и изпрати отново. След като мнението му бъде изпратено, валидирано и публикувано на сайта, потребителят не може да получи промяна или изтриване на съдържанието на своето мнение.
 2. Писмените отзиви и коментари обикновено се публикуват в рамките на два до четири работни дни след изпращането им от потребителя от и при спазване на тези Условия за ползване. Съдържанието на оценките и коментарите се съхранява, докато „Орно Ритейл“ ЕООД предлага Платформата на своя сайт.
 3. За всяка оценка, която изпрати за публикуване, Потребителят дава съгласие и предоставя на „Орно Ритейл“ ЕООД неограничено, включително без географски ограничения, неотменимо, безвъзмездно, прехвърляемо право (лиценз) да използва, възпроизвежда, копира, променя, обработва, адаптира, превежда, публикува, разпространява, показва, изтрива изцяло или частично изпратеното съдържание (включително, но не само, за интернет, печатни медии, телевизия и видео) без да му се дължи възнаграждение или обезщетение за това. Всяко съдържание, което Потребителят изпраща, може да бъде използвано от „Орно Ритейл“ ЕООД по негова преценка.
 4. Непълнолетни лица, които желаят да оставят мнение за продукт на yves-rocher.bg чрез тази Услуга, трябва да получат предварително разрешение от родител или законен представител. „Орно Ритейл“ ЕООД може да поиска от всеки непълнолетен потребител да удостовери това разрешение и, ако е необходимо, да откаже публикуването на съответното мнение.
 5. Посетител на Сайта и/или потребител на Платформата има възможност, ако сметне за необходимо, да докладва коментари или отзив, който счита, че не отговаря на тези условия за ползване. В случай на неспазване на условията за използване на Платформата, „Орно Ритейл“ ЕООД изрично си запазва правото да ограничи, спре или отмени достъпа до цялата или част от нея, по свое усмотрение и без предизвестие. „Орно Ритейл“ ЕООД си запазва правото да се свърже с потребителя, автор на мнението.

Интелектуална собственост

Текстовете, графичните елементи, софтуерът, музиката, звуците, снимките, изображенията, видеоклиповете, базите данни и всяко друго съдържание, присъстващо в Платформата, са защитени от кода за интелектуална собственост. Потребителите се задължават да не ги възпроизвеждат без изричното писмено съгласие на „Орно Ритейл“ ЕООД и да не извличат данни от базите данни, използвани в Платформата.

Като публикуват своето мнение в Платформата, потребителите изрично и безплатно позволяват на „Орно Ритейл“ ЕООД да разпространява, възпроизвежда и представя всички или част от техните мнения и оценки за съответните продукти на www.yves-rocher.bg , както и техния псевдоним чрез всякакви средства за възпроизвеждане и представяне и на всички медии по света, за целия срок на законовия период на защита на правата върху интелектуалната собственост и евентуалните му удължения. Използваните носители могат да бъдат по-специално графични и хартиени носители, аудиовизуални, компютърни и цифрови комуникационни носители като CD-ROM, DVD, Интернет и всички носители, известни или предстои да бъдат открити в бъдеще.

Това разрешение по-специално включва възможността „Орно Ритейл“ ЕООД да използва всички или част от мненията свободно и безплатно, да ги възпроизвежда, променя, изтрива изцяло или частично, адаптира, публикува, превежда, създава производни произведения , продава и разпространява за търговски, промоционални и рекламни цели.

С публикуването на коментар или отзив потребителят на Платформата поема отговорността си като автор. В случай, че чрез публикуване в Платформата, потребителят желае да цитира, препраща, показва или възпроизвежда цялото или част от съдържание, на което той не е собственик или автор, и то само за целите на информацията, разпространението или популяризиране на това съдържание в полза на техния законен ищец, този потребител ще бъде санкциониран спрямо условията за ползване на Платформата.

Лични данни

За да може да използва Услугата, потребителят е длъжен да ни предостави определени лични данни, които го засягат. Приканваме ви да се запознаете с нашата Политика за защита на личните данни, която е достъпна тук.  В съответствие с приложимите разпоредби за защита на личните данни имате различни права, включително право на достъп, коригиране и противопоставяне на обработването на вашите данни. За да упражните правата си, просто ни пишете, като се свържете с отдела за обслужване на клиенти, по пощата на следния адрес: „Орно Ритейл“ АД, гр, София, 1330, бул. „Никола Мушанов“ 116 или по имейл на: dataprotection@yves-rocher.bg , като посочите вашето фамилно име, собствено име, имейл адрес и/или мобилен номер.

ДОБРЕ ДОШЛИ!

Вземете допълнителни -10% на всички продукти.

Ще изпратим промокод на вашия имейл!

Абонирайте се за нашия бюлетин

ДОБРЕ ДОШЛИ!

Вземете допълнителни -10% на всички продукти.

Ще изпратим промокод на вашия имейл.

Абонирайте се за нашия бюлетин