-30% отстъпка за слънцезащита с промокод SUNCARE30

x

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ПРОГРАМА YVES ROCHER & АЗ

 

 

Настоящите общи условия („Общите условия“) уреждат отношенията между „Орно Ритейл“ ЕООД, ЕИК 200851120 и потребителите във връзка с програмата за лоялни клиенти на Yves Rocher – “YVES ROCHER & АЗ(„Програмата“), издаването на клиентска карта, упражняването на правата по нея и други свързани въпроси.

С регистрацията в Програмата Вие потвърждавате, че сте прочели, разбрали и се съгласявате с Общите условия.

 

 

1. ИЗДАВАНЕ НА КЛИЕНТСКА КАРТА – УПОТРЕБА
1.1. Участник в Програмата може да бъде физическо лице, което има постоянен адрес в Република България и е навършило 18 години. Карта не се издава на и не се ползва от юридически лица.
1.2. Всяка клиентска карта е и остава собственост на „Орно Ритейл“ ЕООД.
1.3. Клиентската карта е лична и преотстъпването е забранено. Всеки участник има право само на една клиентска карта (пластика).
1.4. Клиентска карта може да се получи в магазин Yves Rocher като с издаването й тя се активира.
1.5. Физическите лица могат да заявят клиентска карта като се регистрират в сайта www.yves-rocher.bg , като в този случай не получават физическа пластика, а баркод (номер на дигитална карта), който носи информацията и условията за ползване, еквиваленти с физическата карта. Номерът на дигиталната карта е достъпен в клиентския профил след регистрация.
1.6. Физическите лица, които вече имат издадена пластика от магазин Yves Rocher в България могат да я използват и в уебсайт www.yves-rocher.bg, като заявят, че искат да са участници в Лоялната програма и онлайн. След избирането на съответното поле, номерът на физическата им карта ще бъде добавен автоматично в профила им.
1.7. Ако клиент изгуби притежаваната от него карта е длъжен незабавно да уведоми „Орно Ритейл“ ЕООД на място в магазини Yves Rocher в България или на имейла за контакт, посочен на www.yves-rocher.bg за това обстоятелство и в зависимост от желанието му, изгубената карта ще бъде анулирана и преиздадена или само анулирана.
1.8. Издаването на клиентска карта е безплатно.
1.9. При регистрацията в Програмата участниците предоставят доброволно личните данни във формата за регистрация. Задължителни за участие в Програмата са данните – име и фамилия на участника, валиден и коректен email и телефонен номер.
2. НАТРУПВАНЕ НА ТОЧКИ, НИВА, ОБМЕНЯНЕ
2.1. Участниците в Програмата получават по 1 (една) точка за всяка покупка за стойност 6 (шест) лева с ДДС, реално заплатени продукти и/или услуги в магазини Yves Rocher или при регистриране на поръчка през сайта www.yves-rocher.bg . При заплащане на стоки и/или услуги с Ваучер за подарък Yves Rocher не се получават точки.
2.2. Натрупаните точки могат да се използват за заплащане на продукт както следва:
2.2.1. 20 точки = продукт/ продукти на стойност 10 лв. с ДДС.
2.2.2. 40 точки = продукт/ продукти на стойност 25 лв. с ДДС.
2.2.3. 60 точки = продукт/ продукти на стойност 45 лв. с ДДС.
2.2.4. Участниците нямат право да заменят частично или изцяло натрупаните от тях точки за паричната им равностойност.

2.3. Ако участник върне (при условията на закона за връщане на закупени стоки) дадена закупена стока, чрез която е получил точки по Програмата, начислените точки при покупката се анулират.
2.4. За да заплати продукт с точки, участникът следва да избере продукт, чиято стойност е еквивалентна на съответния брой точки (20, 40 или 60 точки). За стойността на продукта се счита стандартната продажна цена на дребно с ДДС.
2.5. Заплащане с точки не е възможно за продукти в промоция, специални селективни серии и комплекти.
2.6. При избор на продукт, на стойност, надвишаваща стойността на използваните точки, участникът заплаща в пари разликата в цената. При стойност на избрания продукт, по-малка от стойността на използваните точки, не се връщат пари.
2.7. При всяко плащане с точки, съответният брой използвани точки се изважда от общия брой налични точки на участника.
2.8. Валидността на натупаните точки от участниците е една календарна година от последната покупка, създала транзакция (добавяне и/или използване) в точките на участник в програмата „YVES ROCHER & АЗ“.
2.9. „Орно Ритейл“ ЕООД има право да променя условията за получаване на точки, както и съотношението на точките и стойността на подаръците, съгласно чл.2.1 и 2.2 по-горе, с промяна на настоящите Общи условия. Промяната ще бъде отразена на www.yves-rocher.bg , a участниците в Програмата ще бъдат уведомени за промените в посочения в регистрацията имейл адрес.
2.10. Натрупването на точки, обменянето на точки (плащане с точки), както и получаване на специалните оферти, се извършва само след като участникът представи карта пластика или съществуващ баркод от регистрирания профил на касите в магазини Yves Rocher преди покупката да бъде обработена. При покупка през сайта www.yves-rocher.bg , ако участникът има добавена карта/баркод в профила си, тя автоматично се прилага преди завършване на поръчката.
2.11. Клиентската карта и Програмата са валидни само за магазините на Yves Rocher в България, собственост на „Орно Ритейл“ ЕООД (актуален списък на магазините може да намерите тук: www.yves-rocher.bg/our-stores , както и на сайта www.yves-rocher.bg . Картите не са валидни в останалата търговска мрежа, където се предлагат продукти на марката Yves Rocher.
3. ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАТРУПАНИ/ ИЗПОЛЗВАНИ ТОЧКИ
3.1. „Орно Ритейл“ ЕООД ще информира участниците в програмата „YVES ROCHER & АЗ“ за транзакциите и баланса на точките чрез:
3.1.1. Отпечатване в/у касовия бон на придобитите, изразходени и налични точки след всяка транзакция, пораждаща изменението им.
3.1.2. При регистрация на съществуваща карта или генериране на нова такава в профила на сайта www.yves-rocher.bg

3.2. Всеки участник може сам да извърши проверка за налични точки на място в магазините Yves Rocher в България или в профила си на сайта www.yves-rocher.bg, ако е регистриран потребител.
4. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
4.1. Участниците следва незабавно да уведомят „Орно Ритейл“ ЕООД в случай на загуба или кражба на клиентската им карта, за да може картата да бъде блокирана за използване. „Орно Ритейл“ ЕООД не носи отговорност в случай на ненавременно уведомяване за загуба или кражба.
4.2. Клиентската карта може да бъде заменена и/или анулирана в случай на загуба, кражба или погиване във всеки магазин на Yves Rocher в България, собственост на „Орно Ритейл“ ЕООД.
4.3. „Орно Ритейл“ ЕООД има право по всяко време да спре или прекрати Програмата „YVES ROCHER & АЗ“ и/или издаването и/или ползването на Клиентски карти, като уведоми в 7 (седем) дневен срок преди прекратяването участниците в програмата на посочения от тях имейл адрес и на сайта www.yves-rocher.bg. В този случай „Орно Ритейл“ ЕООД не дължи каквото и да е обезщетение на участниците и потребителите.
4.4. „Орно Ритейл“ ЕООД има право да изменя настоящите общи условия по своя преценка по всяко време, като публикува актуалния вариант на общите условия на Интернет страницата си www.orno.bg и на сайта www.yves-rocher.bg, a участниците в Програмата ще бъдат уведомени за промените в посочения в регистрацията имейл адрес.
 

Общите условия са последно актуализирани на 16.02.2024г.

ДОБРЕ ДОШЛИ!

Вземете допълнителни -10% на всички продукти.

Ще изпратим промокод на вашия имейл!

Абонирайте се за нашия бюлетин

ДОБРЕ ДОШЛИ!

Вземете допълнителни -10% на всички продукти.

Ще изпратим промокод на вашия имейл.

Абонирайте се за нашия бюлетин