-5% допълнителна отстъпка на продукти за слънцезащита с промокод: SUN5

x

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ПРОГРАМА YVES ROCHER & АЗ

 

 

Настоящите общи условия („Общите условия“) уреждат отношенията между „Орно Ритейл“ ЕООД, ЕИК 200851120 и потребителите във връзка с програмата за лоялни клиенти на Yves Rocher – “YVES ROCHER & АЗ(„Програмата“), издаването на клиентска карта, упражняването на правата по нея и други свързани въпроси.

С регистрацията в Програмата Вие потвърждавате, че сте прочели, разбрали и се съгласявате с Общите условия.

 

 

1. ИЗДАВАНЕ НА КЛИЕНТСКА КАРТА – УПОТРЕБА
1.1. Участник в Програмата може да бъде физическо лице, което има постоянен адрес в Република България и е навършило 18 години. Карта не се издава на и не се ползва от юридически лица.
1.2. Всяка клиентска карта е и остава собственост на „Орно Ритейл“ ЕООД.
1.3. Клиентската карта е лична и преотстъпването е забранено. Всеки участник има право само на една клиентска карта.
1.4. Клиентска карта може да се получи в магазин Yves Rocher като с издаването й тя се активира.
1.5. Физическите лица могат да заявят клиентска карта като се регистрират в сайта www.yves-rocher.bg , като в този случай не получават физическа пластика, а баркод, който носи информацията и условията за ползване, еквиваленти с физическата карта. Баркодът е достъпен в клиентския профил след регистрация.
1.6. Физическите лица, които вече имат издадена пластика от магазин Yves Rocher в България могат да я запишат при регистрация в своя профил на сайта www.yves-rocher.bg.
1.7. Ако клиент изгуби притежаваната от него карта е длъжен незабавно да уведоми „Орно Ритейл“ ЕООД на място в магазини Yves Rocher в България или на имейла за контакт, посочен на www.yves-rocher.bg за това обстоятелство и в зависимост от желанието му, изгубената карта ще бъде анулирана и преиздадена или само анулирана.
1.8. Издаването на клиентска карта е безплатно.
1.9. При регистрацията в Програмата участниците предоставят доброволно личните данни във формата за регистрация. Задължителни за участие в Програмата са данните – име и фамилия на участника, email или телефонен номер.
2. НАТРУПВАНЕ НА ТОЧКИ, НИВА, ОБМЕНЯНЕ
2.1. Участниците в Програмата получават по 1 (една) точка за всяка покупка за стойност 6 (шест) лева с ДДС, реално заплатени продукти и/или услуги в магазини Yves Rocher или при регистриране на поръчка през сайта www.yves-rocher.bg . При заплащане на стоки и/или услуги с Ваучер за подарък Yves Rocher не се получават точки.
2.2. Натрупаните точки могат да се използват за заплащане на продукт както следва:
2.2.1. 20 точки = продукт/ продукти на стойност 10 лв. с ДДС.
2.2.2. 40 точки = продукт/ продукти на стойност 25 лв. с ДДС.
2.2.3. 60 точки = продукт/ продукти на стойност 45 лв. с ДДС.
2.2.4. Участниците нямат право да заменят частично или изцяло натрупаните от тях точки с за паричната им равностойност.

2.3. Ако участник върне (при условията на закона за връщане на закупени стоки) дадена закупена стока, чрез която е получил точки по Програмата, начислените точки при покупката се анулират.
2.4. За да заплати продукт с точки, участникът следва да избере продукт, чиято стойност е еквивалентна на съответния брой точки (20, 40 или 60 точки). За стойността на продукта се счита стандартната продажна цена на дребно с ДДС.
2.5. Заплащане с точки не е възможно за продукти в промоция, специални селективни серии и комплекти.
2.6. При избор на продукт, на стойност, надвишаваща стойността на използваните точки, участникът заплаща в пари разликата в цената. При стойност на избрания продукт, по-малка от стойността на използваните точки, не се връщат пари.
2.7. При всяко плащане с точки, съответният брой използвани точки се изважда от общия брой налични точки на участника.
2.8. Валидността на натупаните точки от участниците е една календарна година от последната покупка, създала транзакция (добавяне и/или използване) в точките на участник в програмата „YVES ROCHER & АЗ“.
2.9. „Орно Ритейл“ ЕООД има право да променя условията за получаване на точки, както и съотношението на точките и стойността на подаръците, съгласно чл.2.1 и 2.2 по-горе, с промяна на настоящите Общи условия. Промяната ще бъде отразена на www.yves-rocher.bg, a участниците в Програмата ще бъдат уведомени за промените в посочения в регистрацията имейл адрес.
2.10. Натрупването на точки, обменянето на точки (плащане с точки), както и получаване на специалните оферти, се извършва само след като участникът представи карта пластика или съществуващ баркод от регистрирания профил на касите в магазини Yves Rocher преди покупката да бъде обработена. При покупка през сайта www.yves-rocher.bg, ако участникът има добавена карта/баркод в профила си, тя автоматично се прилага преди завършване на поръчката.
2.11. Клиентската карта и Програмата са валидни само за магазините на Yves Rocher в България, собственост на „Орно Ритейл“ ЕООД (актуален списък на магазините може да намерите тук: www.yves-rocher.bg/our-stores , както и на сайта www.yves-rocher.bg. Картите не са валидни в останалата търговска мрежа, където се предлагат продукти на марката Yves Rocher.
3. ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАТРУПАНИ/ ИЗПОЛЗВАНИ ТОЧКИ
3.1. „Орно Ритейл“ ЕООД ще информира участниците в програмата „YVES ROCHER & АЗ“ за транзакциите и баланса на точките чрез:
3.1.1. Отпечатване в/у касовия бон на придобитите, изразходени и налични точки след всяка транзакция, пораждаща изменението им.
3.1.2. При регистрация на съществуваща карта или генериране на нова такава в профила на сайта www.yves-rocher.bg

3.2. Всеки участник може сам да извърши проверка за налични точки на място в магазините Yves Rocher в България или в профила си на сайта www.yves-rocher.bg, ако е регистриран потребител.
4. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
4.1. Участниците следва незабавно да уведомят „Орно Ритейл“ ЕООД в случай на загуба или кражба на клиентската им карта, за да може картата да бъде блокирана за използване. „Орно Ритейл“ ЕООД не носи отговорност в случай на ненавременно уведомяване за загуба или кражба.
4.2. Клиентската карта може да бъде заменена и/или анулирана в случай на загуба, кражба или погиване във всеки магазин на Yves Rocher в България, собственост на „Орно Ритейл“ ЕООД.
4.3. „Орно Ритейл“ ЕООД има право по всяко време да спре или прекрати Програмата „YVES ROCHER & АЗ“ и/или издаването и/или ползването на Клиентски карти, като уведоми в 7 (седем) дневен срок преди прекратяването участниците в програмата на посочения от тях имейл адрес и на сайта www.yves-rocher.bg. В този случай „Орно Ритейл“ ЕООД не дължи каквото и да е обезщетение на участниците и потребителите.
4.4. „Орно Ритейл“ ЕООД има право да изменя настоящите общи условия по своя преценка по всяко време, като публикува актуалния вариант на общите условия на Интернет страницата си www.orno.bg и на сайта www.yves-rocher.bg, a участниците в Програмата ще бъдат уведомени за промените в посочения в регистрацията имейл адрес.
 

Общите условия са последно актуализирани на 14.11.2022г.