-30% отстъпка за слънцезащита с промокод SUNCARE30

x

Политика за защита на личните данни на участници в програма за лоялни клиенти на Yves Rocher - "YVES ROCHER & АЗ"

  1. Участниците в Програмата декларират, че са запознати със следното:

1.1„Орно Ритейл“ ЕООД, с ЕИК 200851120, гр, София, 1330, бул. „Никола Мушанов“ 116 и неговите служители, в зависимост от своите задължения, имат достъп до част или цялата информация, попълнена при регистрацията на участника в Програмата или дадена в последствие.

1.2„Орно Ритейл“ ЕООД е администратор на лични данни, съгласно действащото законодателство и осигурява защитата им. „Орно Ритейл“ ЕООД може да обработва предоставените при регистрацията в Програмата и впоследствие лични данни, за следните цели:

   • Техническо управление на Програмата и нейната база данни, отчитане на натрупаните и изразходвани точки по отделните активности;
   • Установяване на контакт с участниците, изпращане на напомнящи съобщения;
   • Измерване на ефективността на услугите;
   • Изпращане на рекламни предложения и материали, информация за продукти.

1.3 „Орно Ритейл“ ЕООД събира и обработва следните категории лични данни:

   • Име и фамилия;
   • Дата на раждане;
   • E-mail;
   • Мобилен телефон (номер);

Правното основание за обработване на личните данни е изпълнение на договор. В случай, че не ни предоставите данните няма да можем да ви идентифицираме като участник в Програмата и няма да може да се ползвате от предимствата по нея, нито ще получавате информация и съобщения от нас. Правното основание за обработване на личните данни при изпращане на рекламни предложения, материали и информация за продукти е Вашето изрично съгласие.

1.4 Информация, която споделяме:

Ние не предоставяме лични данни, не продаваме и не разкриваме по друг начин лични данни, които събираме за Вас, освен в случаите, описани тук. Може да споделим Вашите лични данни със:

   • Дружества от групата Yves Rocher и/или свързани с нас лица, за целите описани по-горе.
   • Доставчици на услуги, които извършват услуги от наше име, въз основа на нашите указания. Ние не упълномощяваме тези доставчици на услуги да използват или разкриват информация, освен ако е необходимо, за да извършват услуги от наше име или да спазват законовите изисквания. Примери за тези доставчици на услуги включват организации, които обработват плащания с кредитни карти, изпълняват поръчки и предоставят уеб хостинг и маркетингови услуги.
   • Други трети лица с Ваше съгласие.

В допълнение ние и нашите свързани лица и други доставчици на услуги може да разкриваме информация за вас, ако ние сме длъжни да го направим по закон или правен процес на правоприлагащи органи или други длъжностни лица, или когато ние считаме, че разкриването е необходимо или подходящо а предотвратяване на физическа вреда или финансови загуби, или във връзка с разследване на предполагаеми или действителни измамни/ незаконни действия.

Също така си запазваме правото да прехвърляме лични данни, които имаме за вас, в случай, че продаваме или прехвърляме цялата или част от нашата дейност или активи. Ако възникне такава продажба или прехвърляне, ние ще полагаме разумни усилия, за да изискаме получателя на данните да използва личните данни, които ни предоставите по начин, който е в съответствие с нашата Политика за поверителност. След такава продажба или трансфер можете да се свържете с юридическото лице, на което сме предали вашите лични данни, с всякакви запитвания относно обработката на тази информация.

1.5 Период на съхраняване на данните

Ние съхраняваме предоставената от Вас информация за продължителността на нашите взаимоотношения (периода, през който сте останали активен потребител), плюс 5 (пет) години от последните Ви покупки. След този период ще следваме редовните процедури за изтриване на данните, освен ако не е налице (подновено) правно основание за обработването им.

1.6 Вашите права

Вие разполагате с определени права във връзка с личните данни, които събираме от Вас, съгласно проложимото законодателство.

   • Имате право да поискате достъп до Вашите лични данни, като поискате информация какви данни обработваме, причината за обработването, получателите на данните и продължителността на обработването или да проверите точността, пълнотата и актуалността на информацията Ви за контакт, като влезете във Вашия профил в интернет страницата на Yves Rocher.
   • Имате право да поискате коригиране на личните данни, които обработваме, ако същите са неправилни или непълн, или да ги коригирате собственоръчно чрез влизане във Вашия профил в интернет страницата на Yves Rocher.
   • Имате право да поискате изтриване на личните данни, които обработваме за Вас или прехвърлянето им на трето лице, в случай че искането отговаря на изискванията на Европейското и националното законодателство за упражняване на тези права (правото „да бъдеш забравен“).
   • Имате право да поискате ограничаване на използването на информация от наша страна според конкретния случай като в този случай данните ще бъдат само съхранявани, но не и обработвани.
   • За всички останали цели можете да възразите по всяко време срещу използването на личните Ви данни на основания, свързани с конкретната ситуация, в съответствие с приложимото право. Тези права могат да бъдат ограничени при определени обстоятелства съгласно приложимото законодателство.

Освен това можем да предприемем разумни стъпки, за да потвърдим самоличността Ви, преди да предоставим достъп или да направим корекции. Ако смятате, че вашите лични права са нарушени, имате право да се свържете с органа за защита на личните данни – Комисия за защита на личните данни (kzid@cpdp.bg, тел. 02/9153519, София 1592, бул. Проф. Цветан Лазаров №2). По всяко време всеки участник от Програмата може да оттегли предоставеното от него съгласие за получаване на информация за продукти/отстъпки и промоции на „Орно Ритейл“ ЕООД, включително от партньори на „Орно Ритейл“ ЕООД, като заяви това си желание на място в магазини Yves Rocher в България, както и на посочените по-долу контакти.

1.7 Участниците в Програмата имат право да упражнят правата, описани по-горе, на посочените по-долу контакти.

„Орно Ритейл“ ЕООД

По електронен път на следния имейл адрес: dataprotection@yves-rocher.bg

На място в някой от магазините Yves Rocher в България с писмено искане.

По пощата до адреса на управление: гр. София, 1330, бул. „Никола Мушанов“ 116 с писмено искане.

Искането за упражняване на права на лични данни следва да съдържа точна информация за:

- Име и фамилия – за да можем да Ви идентифицираме.

- Email или мобилен телефон (номер) – за да можем да се свържем с Вас.

 Описание на искането – за да знаем кое право искате да упражните.

 

ДОБРЕ ДОШЛИ!

Вземете допълнителни -10% на всички продукти.

Ще изпратим промокод на вашия имейл!

Абонирайте се за нашия бюлетин

ДОБРЕ ДОШЛИ!

Вземете допълнителни -10% на всички продукти.

Ще изпратим промокод на вашия имейл.

Абонирайте се за нашия бюлетин