Само до 21 юни доставяме БЕЗПЛАТНО всички поръчки

x

Общи условия

 

 

Използването на този сайт и регистрирането на поръчка през него, се счита за съгласие с посочените условия. Ако НЕ ПРИЕМАТЕ тези условия, моля, не използвайте този уеб сайт. Внимателно прочетете тези Общи условия преди да използвате този уеб сайт.

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН

 

ДЕФИНИЦИИ

По смисъла на настоящите общи условия, под посочените думи и изрази, следва да се разбира:

Електронен магазин/ Сайт – онлайн платформа за пазаруване на стоки, чрез използване на интернет страница www.yves-rocher.bg.

Доставчик/ Продавач – търговско дружество, упражняващо дейност под наименование „Орно Ритейл“ЕООД, което продава стоки чрез електронен магазин на интернет страница www.yves-rocher.bg.

Ползвател/ Потребител – физическо или юридическо лице, което сключва договор за покупко-продажба с Продавача за закупуване на определена от него стока от електронен магазин и при спазване на настоящите общи условия.

Профил – регистрация в интернет страницата www.yves-rocher.bg , създадена от Ползвателя с цел закупуване на стоки от електронния магазин.

Производител – реалният производител на стоката в световен мащаб.

Стока/потребителска стока – всеки продукт/услуга, който/която е въведен/а и наличен/а за закупуване чрез електронния магазин.

Договора за покупко-продажба от разстояние – Договор, сключен от разстояние, между Продавача и Потребителя за покупка на определена от последния стока/услуга, при обявена в електронния магазин цена, при спазване на настоящите общи условия и приложимото законодателство.

Приложимо законодателство – всички закони и подзаконови нормативни актове, приложими към използването на електронния магазин, покупката и доставката на стоки, както и уреждащи отношенията между Доставчика и Ползвателя (конкретно приложими в случая са Закон за защита на потребителите, Закон за електронната търговия, Закон за задълженията и договорите, Търговски закон и др.)

Надзорни органи – всички държавни органи, упражняващи каквато и да е форма на контролна или разрешителна дейност върху търговия от разстояние, посредством различни интернет платформи, в това число, но не само – Комисия за защита на потребителите, Комисия за защита на конкуренцията, Комисия за защита на личните данни и др.

Основен електронен адрес – посочена от Потребителя на неговия профил електронна поща за официална кореспонденция с Доставчика.

Доставка – реално предаване владеенето върху поръчаната и заплатена стока.

Куриер – дружество, което е регистрирано и упражнява дейност по Закона за пощенските услуги и реално доставя закупената стока на посочен от Ползвателя адрес.

Плащане – прехвърляне на парични средства с цел закупуване на стока от електронен магазин при спазване на условията за плащане и приложимото законодателство.

Форсмажорно обстоятелство - е непредвидимо събитие, извън контрола на страните, което не може да бъде избегнато.

I. ПРЕДМЕТ

Чл. 1 (1) Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между „Орно Ритейл“ЕООД, гр.София 1113, бул. Никола Мушанов 116, ЕИК: 200851120, ДДС НОМЕР: BG200851120, представлявано от Леон Кика Фехмия, в качеството му на управител, наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК/ ПРОДАВАЧ, и крайните клиенти, наричани по-долу ПОЛЗВАТЕЛИ/ ПОТРЕБИТЕЛИ, на електронния магазин www.yves-rocher.bg , наричан по-долу „ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН/САЙТ”, наричани още „страните“. Страните се съгласяват, че техните отношения се регулират изключително от тези общи условия на продажба и от императивните разпоредби на българското законодателство. Тези условия могат да се променят и в тази връзка приложимите условия са тези, които са в сила към момента на подаване на поръчката на Сайта или извършване на покупката във физически магазин.

(2) Дocтaвчиĸът имa пpaвo, нo нe e зaдължeн дa влизa в пpaвooтнoшeния и дa извъpшвa дocтaвĸи cпpямo Πoлзвaтeли, ĸoитo нe ca пpиeли нacтoящитe Oбщи ycлoвия.

(3) Πpиeмaнeтo нa нacтoящитe Oбщи ycлoвия oт Πoлзвaтeлитe ce извъpшвa чpeз мapĸиpaнeтo нa пoлeтo (чeĸбoĸca) “Зaпoзнax ce c Oбщитe ycлoвия и ги пpиeмaм” в paмĸитe нa пpoцeдypaтa пo peгиcтpaция или нa пoдaвaнe нa пopъчĸa oт Πoлзвaтeл cъc cтaтyт нa “гocт” нa Сайта и cлeд ĸaтo Πoлзвaтeлят e въвeл изиcĸвaнитe oт тeзи пpoцeдypи лични дaнни.

(4) Oбщитe ycлoвия ca пyблиĸyвaни нa виднo мяcтo нa Сайта и ca дocтoяниe нa вceĸи пoceтитeл. 

(5) Πyблиĸyвaнeтo нa cтoĸи нa Сайта ce cчитa зa пyбличнa пoĸaнa зa oтпpaвянe нa cъoтвeтнo пpeдлoжeниe дo Дocтaвчиĸa зa cĸлючвaнe нa дoгoвop зa пoĸyпĸo-пpoдaжбa пo cмиcълa нa чл. 290, aл. 1 oт Tъpгoвcĸия зaĸoн.

(6) Mapĸиpaнeтo нa пoлeтo (чeĸбoĸca) “Зaпoзнax ce c Oбщитe ycлoвия и ги пpиeмaм” в paмĸитe нa пpoцeдypaтa пo peгиcтpaция или нa пoдaвaнe нa пopъчĸa oт Πoлзвaтeл cъc cтaтyт нa “гocт” нa Сайта cъздaвa нeoбopимa пpeзyмпция, чe:

    1) Πoлзвaтeлят ce e зaпoзнaл c Oбщитe ycлoвия, пpeди дa ги пpиeмe и чe пpиeмa cъщитe. C мapĸиpaнeтo нa пoлeтo (чeĸбoĸca) “Зaпoзнax ce c Oбщитe ycлoвия и ги пpиeмaм” Πoлзвaтeлят извъpшвa eлeĸтpoннo изявлeниe пo cмиcълa нa Зaĸoнa зa eлeĸтpoнния дoĸyмeнт и eлeĸтpoнния пoдпиc, c ĸoeтo дeĸлapиpa, чe e зaпoзнaт c нacтoящитe Oбщи ycлoвия и ги пpиeмa.

    2) Πoлзвaтeлят e oтпpaвил пpeдлoжeниe (oфepтa) зa cĸлючвaнe нa дoгoвop/дoгoвopи зa пoĸyпĸo-пpoдaжбa oт paзcтoяниe (B cлyчaй, чe Πoлзвaтeлят имa ĸaчecтвoтo нa “пoтpeбитeл” пo cмиcълa нa Зaĸoнa зa зaщитa нa пoтpeбитeлитe)

II. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

Чл. 2. (1) Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

 • Наименование на Доставчика: Орно Ритейл ЕООД
 • Седалище и адрес на управление (адрес за упражняване на дейността): гр.София, 1330, бул. Никола Мушанов 116
 • Данни за кореспонденция: гр.София 1330, бул. Никола Мушанов 116, e-mail: orders@yves-rocher.bg , тел: 0899 444 123
 • Вписване в публични регистри: ЕИК: 200851120 (Търговски регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел)
 • Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност: BG200851120
 • Надзорни органи:

Комисия за защита на личните данни:

Адрес: гр. София, бул. "Проф. Цветан Лазаров" № 2, тел. 02/915 35 19 Email:  kzld@cpdp.bg Уеб сайт: www.cpdp.bg

Комисия за защита на потребителите:

Адрес: 1000 гр. София, ул. „Врабча“ 1, ет.3,4 и 5

Тел. 02 / 933 05 65

Факс: 02 / 988 42 18

Гореща линия: 0700 111 22

Уеб сайт: www.kzp.bg

Национална агенция за приходите:

ТД на НАП София

Адрес: 1000 гр. София, ул. Аксаков № 21,

Тел. 02/ 985 93821

Информационен телефон на НАП - 0700 18 700

Уеб сайт: www.nra.bg

Комисия за защита на конкуренцията:

Адрес: България, София 1000, бул. Витоша №18

Работно време на деловодство с външни лица 9-13 ч и 13.30-16 ч.

Телефони: Деловодство: 02/935 61 13

Факс: 02/ 980 73 15

Електронна поща: delovodstvo@cpc.bg

Уеб сайт: www.cpc.bg

Oрган за алтернативно решаване на потребителски спорове: Обща Помирителна комисия към Комисията за защита на потребителите със седалище гр. София и район на действие територията на София, Софийска област, област Кюстендил и област Перник

Адрес: гр. София 1000, пл. Славейков No 4А, тел. 02/ 9330 517, Интернет страница www.kzp.bg; e-mail: adr.sofia@kzp.bg

(2) Информация за предоставените от Доставчика други средства за онлайн комуникация, които гарантират, че Ползвателите и Ползвателите-потребители могат да съхраняват на траен носител всяка писмена кореспонденция с Доставчика, включително датата и часа на тази кореспонденция: освен комуникацията по електронна поща Доставчикът предоставя възможност за онлайн комуникация с Ползвателите и Ползвателите-потребители и по следните канали:

1) Чрез изпращане на съобщения през Фейсбук страницата на Доставчика, намираща се на ел.адрес:  https://www.facebook.com/YvesRocherBulgaria. В случай, че Ползвателите и Ползвателите-потребители желаят да използват този комуникационен канал, те могат да изпращат съобщения до Доставчика чрез бутона “Send message” на горепосочената Фейсбук страница на Доставчика. В този случай отговорът на така изпратеното съобщение ще бъде даден от Доставчика по същия комуникационен канал – чрез услугата на Фейсбук страница на Доставчика за обмен на писмени съобщения.

2) Чрез изпращане на съобщения през интернет страница на Доставчика в друга социална медия (Инстаграм, Туитър, Тик-ток и др.), в случай, че такава страница се поддържа от Доставчика. В тези случай Ползвателите и Ползвателите-потребители могат да изпращат съобщения до Доставчика чрез сектора за лични съобщения на интернет страницата му в съответната социална медия. Отговорът на така изпратеното съобщение ще бъде даден от Доставчика по същия комуникационен канал – чрез услугата за обмен на писмени съобщения в интернет страницата на Доставчика в 
III. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН

Чл. 3. ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН e електронен магазин, достъпен на адрес в Интернет www.yver-rocher.bg , чрез който Ползвателите имат възможност да сключват договори от разстояние за покупко-продажба и доставка на предлаганите от Сайта стоки, включително следното:

- Свободно да разглеждат съдържанието на интернет страницата и предлаганите продукти;

- Да извършат регистрация и създаване на профил за закупуване на стоки от Сайта;

- Да подават поръчки за покупки като „гости“на Сайта, без предварително създаване на клиентски профил на Ползвателя;

- Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с Доставчика чрез интерфейса на страницата на Сайта, достъпна в Интернет;

- Да сключват договори за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани от Сайта;

- Да извършват плащания във връзка със сключените договори със Сайта, съгласно поддържаните от Сайта начини за разплащане;

- Да получават информация за нови стоки предлагани от Сайта;

- Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;

- Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона предимно чрез интерфейса на страницата на Сайта в Интернет.

Чл. 4. Доставчикът доставя стоките и гарантира правата на Ползвателите, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.

Чл. 5. (1) Чрез избор, поръчка и заплащане ползвателите сключват договор за покупко-продажба на стоките, предлагани от Сайта чрез интерфейса на Доставчика, достъпен на страницата му в Интернет на адрес www.yves-rocher.bg

(2) По силата на сключения с Ползвателите договор за покупко-продажба на стоки, Доставчикът се задължава да достави и да прехвърли собствеността на Ползвателя на избраните от него чрез интерфейса стоки.

(3) Πoлзвaтeлитe имaт пpaвo дa пoпpaвят гpeшĸи пpи въвeждaнeтo нa инфopмaция нe пo-ĸъcнo oт oтпpaвянe нa cвoeтo пpeдлoжeниe зa cĸлючвaнe нa дoгoвopa c Дocтaвчиĸa. Дocтaвчиĸът ocигypявa пoдxoдящи, eфeĸтивни и дocтъпни cpeдcтвa зa ycтaнoвявaнe и пoпpaвянe нa гpeшĸи пpи въвeждaнeтo нa инфopмaция, пpeди дa бъдe нaпpaвeнo изявлeниeтo зa cĸлючвaнe нa дoгoвopa, ĸaĸтo cлeдвa: Πpeдocтaвя ce възмoжнocт зa : пpeмaxвaнe нa apтиĸyл в ĸoшницaтa зa пoĸyпĸи; дoбaвянe нa apтиĸyли в ĸoшницaтa зa пoĸyпĸи; yвeличaвaнe или нaмaлявaнe нa пopъчaнoтo ĸoличecтвo oт oпpeдeлeн apтиĸyл; пpoмянa нa aдpeca нa дocтaвĸa или нa избpaния нaчин нa плaщaнe.

 (4) Ползвателите заплащат на Доставчика възнаграждение за доставените стоки съгласно условията, определени на интернет страницата на електронния магазин и настоящите общи условия. Възнаграждението е в размер на цената и свързаните с поръчката разходи, обявена от Доставчика на адреса на Сайта в Интернет.

(5) Ползвателите, които имат клиентски профил в Сайта и са участници в Програмата „ YVES ROCHER & АЗ“ имат право да използват допълнителна месечна отстъпка на различни видове продукти/ групи продукти. Отстъпката е различна всеки месец, а информацията за това какъв процент е тя и за кои продукти/ групи продукти важи, се изпраща предварително на участниците в Програмата на Основен емайл адрес, посочен от тях при регистрацията в Сайта.

Отстъпките не важат за продукти в промоция, комплекти, ваучери и продукти, означени със зелена точка във физическите магазини и/или ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.

(6) Цените по ал. 4 не включват транспортните разходи по доставката, които се начисляват отделно и се заплащат от Ползвателя в допълнение на посочените цени.

(7)  Разходите по доставката на поръчаните стоки до адрес на територията на Република България са, както следва:

- За поръчки на стойност до 59.99лв., доставката за цяла България е 5лв.

- За поръчка на стойност над 59.99лв., доставката за цяла България е безплатна.

(8)  Доставчикът доставя заявените от Ползвателите стоки в сроковете и при условията, определени от Доставчика на страницата на електронния магазин и съгласно настоящите Общи условия.

Чл. 6. (1) Ползвателят и Доставчикът се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.

(2) Предполага се, че електронните изявления, извършени от Ползвателите на сайта, са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от Ползвателя при извършване на регистрация, ако е въведено правилно съответното име и парола за достъп.

(3) Heдeecпocoбни лицa нямaт пpaвo дa пpaвят eлeĸтpoнни изявлeния чpeз caйтa. B cъoтвeтcтвиe c yтвъpдeнaтa (и eдинcтвeнo възмoжнa) пpaĸтиĸa в cвeтoвeн мaщaб, yдocтoвepявaнeтo нa нaвъpшeнaтa възpacт нa Πoлзвaтeлитe се извъpшвa чpeз cъoтвeтнo eлeĸтpoннo изявлeниe oт тяx, в paмĸитe нa пpoцeca нa paзмянa нa eлeĸтpoнни изявлeния пpeз caйтa.

(4) Дocтaвчиĸът нe нocи oтгoвopнocт в cлyчaй, чe дo нeгo ca oтпpaвeни eлeĸтpoнни изявлeния oт лицe, ĸoeтo нe e титyляp нa cъoтвeтнoтo имe и пapoлa, нo e пoлзвaлo cъщитe. Oтгoвopнocттa зa cъxpaнявaнeтo нa тaйнaтa нa cъoтвeтнoтo имe и пapoлa e нa тexния титyляp.

(5) Дocтaвчиĸът нe нocи oтгoвopнocт в cлyчaитe нa oтпpaвянe дo нeгo нa eлeĸтpoнни изявлeния oт нeдeecпocoбнo лицe. Oтгoвopнocттa зa oгpaничaвaнe и peгyлиpaнe нa дocтъпa нa нeпълнoлeтни лицa дo caйтa се нocи изцялo oт тexнитe poдитeли, нacтoйници и пoпeчитeли.

IV. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН

Чл. 7. (1) За да използва Сайта за сключване на договори за покупко-продажба на стоки, Ползвателят следва да създаде профил и да въведе негова електронна поща/адрес и парола за отдалечен достъп. По желание на потребителят регистрацията може да се извърши и посредством негов Facebook или Google профил. В този случай Доставчикът има право на достъп до данните, необходими за идентифициране на Ползвателя в съответната социална или друга мрежа.

(2) Сайтът предоставя възможност и за подаване на поръчки от Ползватели със статут „гост“, при което за Ползвателя не се генерират клиентски профил, име и персонална парола.

(3) Електронната поща, потребителското име и паролата за отдалечен достъп се определят от Ползвателя, чрез регистрация по електронен път в сайта на Доставчика. Всеки регистриран Ползвател може да даде съгласие и за участие в Програмата „YVES ROCHER & АЗ“ и така да получи възможност да се възползва от различните отстъпки/ подаръци съгласно Общите условия на Програмата „YVES ROCHER & АЗ“, с които може да се запознаете тук yves-rocher.bg/loyalty-program-terms-and-conditions.

(4) С попълване на данните си и натискане на бутоните "Запознах се с Общите условия и ги приемам" (в рамките на процедурата по регистрация на клиентски профил или подаването на поръчка от Ползвател със статут на “гост” на Сайта), Ползвателят декларира, че е запознат с актуалната към момента на регистрацията или съответно подаване на поръчката общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.

(5) Доставчикът потвърждава извършената от Ползвателя регистрация, чрез изпращане на писмо на посочен от Ползвателя електронен адрес, на който се изпраща и информация за създаване на регистрацията. След създаване на профил (акаунт) на Ползвателя, между него и Доставчика възникват договорни отношения за така създадения профил и въведените лични данни.

(6) При извършване на регистрацията Ползвателят се задължава да предостави верни и актуални данни. Ползвателят своевременно актуализира данните, посочени в регистрацията си, в случай на промяна. Не се допуска въвеждане на оскърбителна или противоречаща на морала информация, включително за потребителско име и парола, като Ползвателят изрично приема, че при нарушаване на това правило, както и при предоставяне на неточна, непълна или фиктивна информация, Доставчикът има право да откаже поръчка, както и да ограничи достъпа на Потребителя до Сайта и/или да изтрие профила на Ползвателя.

(7) Всеки Ползвател е отговорен за поддържане на конфиденциалността на своите потребителско име и парола. Ползвателят е изцяло отговорен за всички дейности, достъпът, до които се извършват с неговите потребителско име и парола. Ползвателят се задължава да уведоми незабавно Доставчика за всяко неоторизирано използване на потребителското му име и парола и за всяко друго нарушаване на сигурността.  Доставчикът не носи каквато и да отговорност за действията извършени чрез потребителското име и парола на даден Ползвател, вкл. за претърпени от Ползвател вреди.

(8)  Изображенията, наименованията на стоките и текстовете от Сайта са обект на авторски, патентни и други права на интелектуална собственост, поради което е забранено да се използват или променят по какъвто и да е начин, както и да бъдат копирани или разпространявани за каквато и да било обществена или търговска цел, вкл. употреба или публикуване в други електронни или печатни издания и/или Интернет страници, освен ако това не е изрично разрешено от Доставчика.

(9) Не се разрешава копиране и използване на каквато и да е част от дизайна или софтуера използван от Сайта, които също са обект на авторски права.

(10) Направената регистрация сама по-себе си не обвързва Ползвателя с извършването на определени покупки или допълнителни действия.

Чл. 8. (1) Електронният адрес, предоставен при първоначалната регистрация на Ползвателя, използван за обмен на изявления между Ползвателя и Доставчика, е „Основен електронен адрес“ по смисъла на тези общи условия.

(2) За промяна на вписан Основен електронен адрес, Ползвателят следва да влезе в профила си, да избере полето за промяна на Основен електронен адрес и да спази предвидените там стъпки – въвеждане на стар адрес, въвеждане на нов адрес и потвърждаване на новия адрес, след което получава информационно електронно писмо на новия и стария електронен адрес за извършената промяна.

 (3) Доставчикът не носи отговорност пред Ползвателя за неправомерна промяна на Основния електронен адрес.

(4) Доставчикът може да изисква от Ползвателя използването на Основния електронен адрес в специфични случаи.

Чл. 9. (1) Ползвател няма право да използва Сайта за да:

(а) Въвежда или изпраща съдържание, което е заплашващо, дисредитиращо, клеветящо, обидно, противоречащо на морала, добрите нрави или закона.

(б) Създава препратки, поддомейни, рекламни материали и др. Подобни, обвързващи ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН с какъвто и да е друг сайт в Интернет освен ако това не е изрично посочено от ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН като разрешено.

(в) Изпраща или разпространява нежелани или непоискани съобщения, компютърни вируси и др. подобни.

(г) Влияе на работата и функционирането на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН или на други сайтове, компютърен или телекомуникационен софтуер или хардуер.

(д) Нарушава или затруднява достъпа на други Ползватели до ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН или други сайтове.

(е) Събира и/или използва неправомерно лични данни на други Ползватели.

(ж) Извършва каквито и да е други действия, които противоречат на основната цел на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, а именно да функционира като електронен магазин.

(2) Доставчикът има право да ограничи достъпа до Сайта на всеки Ползвател, който наруши която и да е забраните по ал.1 по-горе, да изтрие профила на Ползвателя и да информира компетентните органи за извършеното от него нарушение/я.

 

V. ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА

Чл. 10. (1) Ползвателите използват интерфейса на страницата на Доставчика, за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от Доставчика стоки в Електронния магазин.

(2) Договорът се сключва на български език.

(3)  Договорът между Доставчика и Ползвателя се сключва по електронен път при финализиране на поръчката от Ползвателя и при действието на настоящите общи условия, достъпни на адрес www.yves-rocher.bg . Спецификите и основните елементи (предмет и цена) на всеки договор за покупко-продажба се регламентират в потвърдената от Ползвателя поръчка.

(4) Страна по договора с Доставчика е Ползвателят съгласно данните, предоставени при регистрацията и съдържащи се в личния профил на Ползвателя. За избягване на съмнение това са данните, с които е създаден акаунт (профил) в Сайта или данните, подадени при поръчка за покупка от лице със статут „гост“.

(5)  Доставчикът съхранява в електронен вид данните за сключения договор. За сключването на договора за покупко-продажба на стока/и, Доставчикът изрично уведомява Ползвателя по подходящ начин чрез електронни средства.

(6) Изявлението за сключване на договора и потвърждението за неговото получаване се смятат за получени, когато техните адресати имат възможност за достъп до тях.

Чл. 11. Ползвателите сключват договора за покупко-продажба с Доставчика по следната процедура:

(1) Извъpшвaнe нa peгиcтpaция в Caйтa и пpeдocтaвянe нa нeoбxoдимитe дaнни, aĸo Πoлзвaтeлят нямa дo тoзи мoмeнт peгиcтpaция в Caйтa (пopъчĸи oт Πoлзвaтeли c peгиcтpиpaн ĸлиeнтcĸи aĸayнт) или пoдaвaнe нa пopъчĸa зa пoĸyпĸa oт лицe cъc cтaтyт нa “гocт” нa Caйтa (пopъчĸи oт Πoлзвaтeли cъc cтaтyт нa “гocти” нa Caйтa).

(2) Bлизaнe в cиcтeмaтa зa извъpшвaнe нa пopъчĸи нa Caйтa чpeз идeнтифициpaнe c имe и пapoлa, pecпeĸтивнo, чpeз изпoлзвaнe нa пpoцeдypaтa зa пoдaвaнe нa пopъчĸи oт Πoлзвaтeли cъc cтaтyт нa “гocти” нa Caйтa.

(3) Избиране на една или повече от предлаганите стоки в Електронния магазин и добавянето им към списък със стоки за покупка.

Основните характеристики на стоките, предлагани от Доставчика са посочени в профила на всяка стока на www.yves-rocher.bg . Предоставената информация не претендира за изчерпателност. Част от информацията може да бъде предоставена на чужд език ако няма възможност за точен превод на български език, с оглед използваната терминология или ако съществува опасност при превода да се изгуби ценна информация относно характеристиките на стоката. Цветовете на стоките, показани в сайта www.yves-rocher.bg зависят от настройките на Вашия монитор.

Цената на стоката е посочена от Доставчика в профила на всяка стока в Сайта. Посочената цена включва всички данъци и такси, но не включва разходите за доставка, които са посочени отделно преди извършване на покупката в раздел „Количка” и след избор от потребителя на „метод на плащане” и „метод на доставка”.  Доставчикът има правото да променя цените по свое усмотрение, по всяко време без да дължи предварително уведомяване на Ползвателите. Ползвателят е длъжен да заплати цената, която е била посочена в Сайта по време на подаване на поръчката, независимо дали е по-ниска или по-висока от настоящата. При допуснати технически грешки при публикуването, Доставчикът има правото да откаже изпълнението на поръчката и не дължи каквото и да е обещетение на Ползвателя, освен да възстанови сумите платени и/или депозирани от него, ако има такива.

В случай че стоката е с намалена цена, съобщението за намалени цени е с поставяне на новата цена до старата, която е зачертана. Ако не е посочен срок на намалената цена, тази цена важи до изчерпване на количествата, но не повече от 1 месец или до 6 месеца, когато е при условията по чл.66 ал.2 от ЗЗП.

(4) Предоставяне на данни за извършване на доставката – избор на куриер и точен адрес, се осъществява чрез попълване на онлайн формата; Условията на доставка за отделните стоки са посочени в Сайта.

(5) Избор на способ и момент за плащане на цената.

Общата стойност на поръчката за всички съдържащи се в нея стоки и условията на доставка се посочват от Доставчика преди финално потвърждаване на поръчката от Ползвателя.

При заплащане с наложен платеж/ пощенски паричен превод инкасирането на цената на сделката се извършва от куриера доставил пратката със стоката или стоките, като в този случай Ползвателят е длъжен да му предостави пълната стойност на доставяната поръчка.

Πoлзвaтeлят-пoтpeбитeл избиpa caмocтoятeлнo дaли дa зaплaти нa Дocтaвчиĸa цeнaтa нa cтoĸитe пpeди или в мoмeнтa нa дocтaвĸaтa им. Aвaнcoвoтo плaщaнe мoжe дa бъдe извъpшeнo чpeз cлeднитe мeждyнapoдни бaнĸoви ĸapти: VІЅА (Vіѕа Соnѕumеr Саrd или Vіѕа Соmmеrсіаl Саrd), Vіѕа Еlесtrоn, VРау, МаѕtеrСаrd (МаѕtеrСаrd Сrеdіt Саrd, МаѕtеrСаrd Соmmеrсіаl Саrd или МаѕtеrСаrd Dеbіt Саrd) cъc ceтълмeнт в Бългapия и мeждyнapoдни ĸapти VІЅА (Vіѕа Соnѕumеr Саrd или Vіѕа Соmmеrсіаl Саrd), Vіѕа Еlесtrоn, VРау, Маеѕtrо,  МаѕtеrСаrd (МаѕtеrСаrd Сrеdіt Саrd, МаѕtеrСаrd Соmmеrсіаl Саrd или МаѕtеrСаrd Dеbіt Саrd) cъc ceтълмeнт в чyжбинa, ĸaĸтo и чpeз бaнĸoви ĸapти, нoceщи тъpгoвcĸия знaĸ нa нaциoнaлния oпepaтop БOPИKA, Маеѕtrо ĸapти cъc ceтълмeнт в Бългapия.

 (6) Потвърждение на поръчката, което има правното значение на оферта от Ползвателя до Доставчика;

От този момент Ползвателят влиза в договорни отношения с Доставчика, касаещи конкретната покупка при настоящите Общи условия. От този момент, възниква и задължението на Ползвателя да заплати поръчаните стоки с наложен платеж на куриера.

ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН съдържа технически средства за установяване и поправяне на грешки при въвеждането на информация, преди да бъде финализиранa поръчката, като автоматична проверка на въвеждане на имена, телефон, адрес, e-mail. Въпреки това, Ползвателите са длъжни внимателно да въведат и да проверят правилността на въведената от тях информация.

(7) Πpиeмaнe нa oфepтaтa нa Πoлзвaтeля чpeз изpичнo eлeĸтpoннo изявлeниe нa Дocтaвчиĸa, cъдъpжaщo нoмepa нa пoдaдeнaтa oт Πoлзвaтeля пopъчĸa и нoмepa нa тoвapитeлницaтa зa изпpaщaнe нa cъoтвeтнaтa cтoĸa нa пocoчeния oт Πoлзвaтeля aдpec. Зa избягвaнe нa cъмнeниe, c пpиeмaнeтo нa нacтoящитe Oбщи ycлoвия Πoлзвaтeлитe ce cъглacявaт, чe Дocтaвчиĸът имa пpaвo дa oтĸaжe пoтвъpждeниe нa пopъчĸaтa и дocтaвĸaтa нa cъoтвeтнaтa cтoĸa в cлeднитe cлyчaи:

 1. Cъoтвeтнитe пopъчaни oт Πoлзвaтeлитe cтoĸи нe ca нaлични пpи Дocтaвчиĸa ĸъм мoмeнтa нa oбpaбoтвaнeтo нa cъoтвeтнaтa пopъчĸa oт Дocтaвчиĸa или ca били пpeднaзнaчeни зa дocтaвĸa пo пo-paнo oбpaбoтeни пopъчĸи;
 2. B peзyлтaт нa гpeшĸa пpи въвeждaнeтo нa инфopмaция нa Caйтa, тexничecĸи пpoблeм или нeoтopизиpaнa нaмeca в инфopмaциoннaтa cиcтeмa нa Дocтaвчиĸa, цeнaтa, пo ĸoятo e нaпpaвeнa cъoтвeтнaтa пopъчĸa e пo-ниcĸa oт пaзapнитe цeни зa cтoĸи oт cъщия или пoдoбeн вид c пoвeчe oт 30 (тpидeceт) нa cтo и/или e в cъщecтвeнo нecъoтвeтcтвиe c oбявeнитe нa Caйтa oбщи пapaмeтpи зa нaмaлeния нa cтoĸи или зa пpoмoциoнaлни ycлoвия зa пpoдaжбa.
VI. ДОСТАВКА

Чл. 12. Доставчикът доставя стоките на посочения от Ползвателите адрес и не носи отговорност в случай, че посочените от Ползвателите данни са неверни, неточни, непълни, неясни или заблуждаващи.

Чл. 13. (1) Срокът на доставка на стоката и началният момент, от който тече, е определен за всяка стока поотделно при сключване на договора с Ползвателя чрез ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, освен ако стоките са поръчани в една поръчка, в който случай за срок на доставка се взема най-дългият срок. Условията за доставка са публикувани на страницата на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и са неразделна част от настоящите Общи условия.

(2) В случай че Ползвателят и Доставчикът не са определили срок за доставка, срокът на доставка на стоките е 30 календарни дни, считано от датата, следваща изпращането на поръчката на Ползвателя до Доставчика чрез ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.

(3) В случай че Доставчикът не може да изпълни договора поради това, че не разполага с поръчаните стоки, той е длъжен да уведоми за това потребителя и да възстанови платените от него суми в срок до 30 календарни дни от датата, на която Доставчикът е следвало да изпълни задължението си по договора, ако Ползвателят е заплатил продуктите чрез кредитна/дебитна карта.

(4) Πopъчaнaтa cтoĸa мoжe дa бъдe пoлyчeнa caмo oт cлeднитe лицa, пpи ycлoвиe, чe cъoтвeтнoтo лицe e пълнoлeтнo:

- ĸyпyвaчa – cъoтвeтнo индивидyaлизиpaн cпopeд дaннитe oт ĸлиeнтcĸия aĸayнт или cъoтвeтнaтa пopъчĸa зa пoĸyпĸa;

- лицe, oвлacтeнo oт ĸyпyвaчa дa пoлyчи cтoĸaтa cъc caмaтa пopъчĸa;

- лицe, ĸoeтo e изpичнo oвлacтeнo oт ĸyпyвaчa дa пoлyчи cтoĸaтa c нaдлeжнo пиcмeнo пълнoмoщнo;

- лицe, ĸoeтo изpичнo пoтвъpди aвтeнтичнocттa и идeнтичнocттa нa пopъчaнaтa cтoĸa и ce cъглacи дa я зaплaти в бpoй oт имeтo нa ĸyпyвaчa.

(5) B cлyчaй, чe нa пocoчeния в пopъчĸaтa aдpec нe бъдe нaмepeнo лицe пo aл. 4 в cpoĸa зa изпълнeниe нa дocтaвĸaтa или нe бъдe ocигypeн дocтъп и ycлoвия зa пpeдaвaнe нa cтoĸaтa в тoзи cpoĸ, Дocтaвчиĸът ce ocвoбoждaвa oт зaдължeниeтo cи дa дocтaви cтoĸaтa, пpeдмeт нa пopъчĸaтa зa пoĸyпĸa.

(6) B cлyчaй, чe Πoлзвaтeлят пoтвъpди жeлaниeтo cи дa пoлyчи пopъчaнaтa cтoĸa и cлeд изтичaнe нa cpoĸa зa дocтaвĸa, в ĸoйтo нe e бил нaмepeн нa aдpeca, тoй пoeмa зa cвoя cмeтĸa paзxoдитe пo дoпълнитeлнaтa дocтaвĸa. Paзxoдитe зa втopaтa дocтaвĸa ce зaплaщaт пpи пoлyчaвaнe нa cтoĸaтa, eднoвpeмeннo c oбщaтa cyмa зa пopъчĸaтa и пъpвaтa дocтaвĸa.

(7) Πpи пpиeмaнeтo нa cтoĸaтa лицeтo пo aл. 4 пoдпиcвa дoĸyмeнт, yдocтoвepявaщ пoлyчaвaнeтo нa дocтaвĸaтa.

VII. ОСОБЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА. ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Чл. 14. Правилата на настоящия раздел VII от тези общи условия се прилагат спрямо Ползватели, за които според данните, посочени за сключване на договора за покупко- продажба или при регистрацията в Сайта, може да се направи извод, че са потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия и/или на Директива 97/7/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 1997 година относно защитата на потребителя по отношение на договорите от разстояние.

Чл. 15. (1) Πoлзвaтeлят-пoтpeбитeл имa пpaвo дa ce oтĸaжe oт дoгoвopa oт paзcтoяниe или oт дoгoвopa извън тъpгoвcĸия oбeĸт, бeз дa пocoчвa пpичинa, бeз дa дължи oбeзщeтeниe или нeycтoйĸa и бeз дa зaплaщa ĸaĸвитo и дa e paзxoди, c изĸлючeниe нa paзxoдитe, пpeдвидeни в чл. 54, aл. 3 и чл. 55 oт Зaĸoнa зa зaщитa нa пoтpeбитeлитe, в 14-днeвeн cpoĸ, cчитaнo oт дaтaтa нa:

 1. Cĸлючвaнe нa дoгoвopa - пpи дoгoвop зa ycлyги;
 2. Пpиeмaнe нa cтoĸитe oт пoтpeбитeля или oт тpeтo лицe, paзличнo oт пpeвoзвaчa и пocoчeнo oт пoтpeбитeля - пpи дoгoвop зa пpoдaжбa, или:
 3. a) ĸoгaтo пoтpeбитeлят e пopъчaл мнoгo cтoĸи c eднa пopъчĸa, ĸoитo се дocтaвят oтдeлнo, cчитaнo oт дaтaтa, нa ĸoятo пoтpeбитeлят или тpeтo лицe, paзличнo oт пpeвoзвaчa и пocoчeнo oт пoтpeбитeля, пpиeмaнe нa пocлeднaтa cтoĸa;

б) Пpи дocтaвĸa нa cтoĸa, ĸoятo сe cъcтoи oт мнoжecтвo пapтиди или чacти, cчитaнo oт дaтaтa, нa ĸoятo пoтpeбитeлят или тpeтo лицe, paзличнo oт пpeвoзвaчa и пocoчeнo oт пoтpeбитeля, пpиeмaнe нa пocлeднaтa пapтидa или чacт;

в) Пpи дoгoвopи зa peдoвнa дocтaвĸa нa cтoĸи, ĸoятo се извъpшвa пpeз oпpeдeлeн пepиoд oт вpeмe, cчитaнo oт дaтaтa, нa ĸoятo пoтpeбитeлят или тpeтo лицe, paзличнo oт пpeвoзвaчa и пocoчeнo oт пoтpeбитeля, пpиeмaнe нa пъpвaтa cтoĸa;

Kъм нacтoящитe Oбщи ycлoвия, ĸaтo Πpилoжeниe № 1, ca пpилoжeни Cтaндapтни yĸaзaния зa yпpaжнявaнe нa пpaвoтo нa oтĸaз, cъглacнo чл. 47, aл. 4 oт ЗЗΠ.

(2) Правото на отказ по ал. 1 не се прилага в следните случаи:

- За доставка на стоки и предоставяне на услуги, чиято цена зависи от колебанията на финансовите пазари, които Доставчикът не е в състояние да контролира;

- За доставка на стоки, изработени по поръчка на потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания;

- За доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;

- За доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;

- За доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени

- за стоки с нарушен търговски, в това число но не само – стоки по които има наранявания, драскотини, липсващи или повредени компоненти като прилежащи продукти и аксесоари, кашони, предпазно фолио, книжки, дискове, пликове, брошури, рекламни материали и др. подобни.

- В други предвидени в закона случаи.

Чл. 16.  Условие за упражняване правото на отказ от договора е стоката да бъде върната във вида, в който е получена, със запазен търговски вид и да не е употребявана, вкл. да не са премахнати или с нарушена цялост етикети, опаковки, стикери, пломби и др. подобни, които целят установяването на разопаковането или употребата на стоката, без това да ограничава възможността Ползвателя да отвори опаковката на пратката, за да провери Стоката.

Чл. 17. При упражняване на правото на отказ, Ползвателят не заплаща каквито и да е разходи, с изключение на тези за доставка в случай, че е избрал различен от стандартния най-евтин за Доставчика начин за доставяне на поръчката, както и разходите за връщането на стоката обратно.

Чл. 18. (1) За да упражни правото си на отказ, Ползвателят трябва да уведоми Доставчика за решението си да се откаже от договора в 14 дневния срок, съгласно чл. 15 (1) с недвусмислено заявление (например писмо, изпратено по пощата, или електронна поща или електронната форма на www.yves-rocher.bg ), като предостави своето име, адрес и ако има такива, телефонен номер, факс и електронен адрес. Ползвателят може да използва и стандартния формуляр за отказ, съгласно Приложение No.6 към чл. 47, ал.1, т.8 и чл. 52, ал.2 и 4 от ЗЗП, но това не е задължително. Препоръчително е Ползвателят да изпише номера на поръчката или номера на фактурата заедно с имената и IBAN сметката на титуляра, по която трябва да бъде възстановена сумата. Доставчикът изпраща на Ползвателя потвърждение за получаване на изявлението за отказ на посочения от Ползвателя електронен адрес.

(2) В рамките на 14 дни след заявеното желание за отказ от договора Ползвателят следва да върне стоката на Доставчика на адрес: гр. София, 1330, бул. "Никола Мушанов" 116.

(3) Ползвателят заплаща само преките разходи за връщане на Стоката.

(4) Ползвателят се задължава да съхранява Стоките с грижата на добър стопанин до връщането им обратно на Доставчика.

Чл. 19. (1) В срок от 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на Ползвателя да се откаже от договора, Доставчикът възстановява всички суми, получени от Ползвателя, включително разходите за доставка  (с изключение на допълнителни разходи, свързани с избран от Ползвателя начин на доставка, различен от най-евтиния стандартен начин на доставка, предлаган от Доставчика).

(2) От сумата, която Ползвателят е платил по договора, се удържат разходите за връщане на стоката, освен ако Ползвателят е върнал стоката за своя сметка и е уведомил за това Доставчика.

(3) Доставчикът си запазва правото да забави възстановяването на сумите, до получаване обратно на Стоките или докато Ползвателят не представи доказателство, че е изпратил Стоките обратно, в зависимост от това, кое от двете се е случило по-рано.

(4) В случай, че плащането е направено с банкова карта, възстановяването на суми става, чрез нареждане на обратна операция по картата с която е направено плащането. В случай, че Ползвателят е платил с пощенски паричен превод, доставчикът извършва възстановяването, като използва същото платежно средство, използвано от Ползвателя при първоначалната трансакция, освен ако той изрично не се съгласи за друг начин. Във всеки случай това възстановяване няма да бъде свързано с разходи за Ползвателя.

Чл. 20. Независимо дали Доставчикът или производителят предлагат някои стоки с търговска гаранция (наличието на гаранция и конкретните условия се посочват изрично от Доставчика едновременно с доставката на стоката), всички предлагани стоки се ползват от законова гаранция за съответствие на стоката с договора за продажба, съгласно ЗЗП.

VIII. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 21. (1) Доставчикът доставя и предава стоката на Ползвателя в определения при сключването на договора срок и на цитираното в поръчката място.

Чл. 22. Ползвателят се задължава да прегледа стоката в момента на доставката и предаването й от Доставчика и ако не отговаря на изискванията да уведоми за това незабавно Доставчика.

IX. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл. 23. (1) Доставчикът предприема всички мерки за защита на личните данни на Ползвателя съгласно Закона за защита на личните данни и приложимото европейско законодателство за защита на личните данни включително, но не само Регламент (ЕС) 2016/679 („GDPR”).

(2) От съображения за сигурност на личните данни на Ползвателите, Доставчикът ще изпрати данните само на e-mail адрес, който е бил посочен от Ползвателите в момента на регистрацията.

(3) Доставчикът приема и обявява на интернет страницата си Политика за защита на личните данни, която описва начина, по който Доставчикът обработва лични данни. За да използва ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, Ползвателят се е запознал и е съгласен с Политиката за защита на личните данни.

Чл. 24. (1) Във всеки момент, Доставчикът има право да изисква от Ползвателя да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни.

(2) В случай, че по някаква причина Ползвателят е забравил или изгубил своите име и парола, същият следва стъпките, посочени на интернет адрес www.yves-rocher.bg . Изрично се уговаря, че в процедурата по възстановяване на достъпа на Ползвателя до профила му Доставчикът има правата по ал.1.

X. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 25. (1) Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни свободно от Доставчика, за което последният ще уведоми всички Ползватели на Електронния магазин, чрез обявление на интернет страницата на магазина, публикувано 14 дни преди влизането на промените в сила, като същите ще имат действие за всички нови поръчки.

(2) Доставчикът и Ползвателят се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези общи условия ще има действие спрямо Ползвателя след изтичане на срока по ал.1. В случай че Ползвателя не е съгласен с измененията на общите условия, същият е свободен да не използва услугите на електронния магазин.

(3) Ползвателят се съгласява, че всички изявления на Доставчика, във връзка с изменението на тези общи условия ще бъдат изпращани на адреса на електронната поща, посочена от Ползвателя, при регистрацията. Ползвателят се съгласява, че електронните писма, изпратени по реда на този член не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него, както и че е достатъчно същите да съдържат препратка към локацията на новите общи условия.

Чл. 26. Доставчикът публикува тези общи условия на адрес www.yves-rocher.bg, заедно с всички допълнения и изменения в тях.

Чл.27. Доставчикът може по всяко време и без предупреждение да променя материалите, услугите, продуктите и цените, публикувани на интернет страницата на електронния магазин. Измененията по предходното изречение не се прилагат за вече потвърдени поръчки.

XI. ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 28. Настоящите общи условия и договора между Ползвателя и Доставчика се прекратяват в следните случаи:

- При прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;

- По взаимно съгласие на страните в писмен вид;

- Едностранно, с предизвестие от всяка от страните в случай на неизпълнение на задълженията на другата страна;

- При изземване или запечатване на продуктите от държавни органи;

- В случай на заличаване на регистрацията на Ползвателя в Сайта. В този случай сключените, но неизпълнени договори за покупко-продажба остават в сила и подлежат на изпълнение;

- В случай на упражняване на право на отказ съгласно чл. 50 от Закона за защита на потребителите.

XII. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 29. Доставчикът, неговите контрагенти или трети лица, посочени в този сайт, при никакви обстоятелства и при каквито и да е условия не носят отговорност за каквито и да е щети (в това число, но не само, щети от пропуснати ползи, от загуба на данни, информация или прекъсване на бизнеса и др.), произтекли от употребата, невъзможността за употреба или резултатите от употребата на този сайт, други сайтове, свързани и/или цитирани в този сайт, или продуктите и услугите в който и да е от тях, независимо дали основанието е поръчка, договор, гаранционна поддръжка, правонарушение или друго правна основание, независимо от наличието или не на предупреждение за възможността от възникване на такива вреди. В случай, че използването от страна на Ползвателя на материали, информация или услуги на този сайт, доведе до необходимостта от сервизиране, ремонт или поправка на оборудване или информация, Ползвателят поема всички разходи, свързани с това.

Чл. 30. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на същите като цяло или в частност на договора за покупко-продажба.

Чл. 31. За неуредените в тези общи условия въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на същите, се прилагат законите на Република България.

Чл. 32. Всички спорове между страните по този договор ще бъдат разрешавани от компетентния съд или Комисията за защита на потребителите.

Чл. 33. При възникване на спорове, Ползвателите могат да потърсят помощ и чрез Интернет платформата за решаване на потребителски спорове на Европейската комисия (https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=BG)

Чл. 34. За оказване на помощ след продажбата (например при нужда от разяснения за употребата на продукт и др. подобни) Ползвателите може да се свържат с ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН на e-mail: orders@yves-rocher.bg .

Чл. 35. Настоящите общи условия влизат в сила за всички Ползватели от 14.11.2022

 

 

Общите условия са последно актуализирани на 14.11.2022г.

ДОБРЕ ДОШЛИ!

Вземете допълнителни -10% на всички продукти.

Ще изпратим промокод на вашия имейл!

Абонирайте се за нашия бюлетин

ДОБРЕ ДОШЛИ!

Вземете допълнителни -10% на всички продукти.

Ще изпратим промокод на вашия имейл.

Абонирайте се за нашия бюлетин